Help Center

  • ซักด้วยน้ำเย็นต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
  • รีดด้วยอุณหภูมิปานกลาง
  • อบแห้งในเครื่องอบผ้าด้วยความร้อนต่ำ
  • ห้ามซักแห้ง
  • ห้ามใช้สารฟอกขาว