ศูนย์ความช่วยเหลือ

Destination Delivery Type Order Processing Time Delivery Time Total
กรุงเทพฯ Thailand Post EMS 2 วัน 3 วัน 5 วัน
ต่างจังหวัด Thailand Post EMS 2 วัน 4 วัน 6 วัน

ทางเราจะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงท่าน ภายใน 6 วันทำการหลังได้รับคำสั่งซื้อ (วันทำการ คือ วันจันทร์ถึงวันศุก์เท่านั้น) แต่เนื่องด้วยบางช่วงที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเยอะ การดำเนินการจัดส่งอาจใช้เวลามากขึ้น หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ [email protected].

Check Shipping Cost